I Wezwanie do złożenia akcji

Consalnet Spółka Akcyjna w Wiechlicach

KRS 0000607291

Zarząd spółki Consalnet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiechlicach na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki tj. ul. Sosnowa 4, 67-300 Wiechlice w celu ich dematerializacji.